Aktualności
Historia
"Żagańskie obozy jenieckie 1939-1945"
Stalag Luft III
Tereny poobozowe
Wieża Widokowa
Archiwum
Galeria
Wystawy
Linki
Apel
Oferta
Kontakt
Sklep
2006
Młodzież z Wiechlic

27 października 2006 roku, w ramach programu „Okolica i tajemnica” młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP z Wiechlic poznawała historię żagańskich obozów jenieckich. Projekt opracowany został przez Dorotę Szatkowską dyrektorkę CKiW z Wiechlic i uzyskał wsparcie finansowe władz OHP.
W sali Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych młodzież obejrzała film poświęcony Wielkiej Ucieczce, a następnie pomagała w porządkowaniu terenów poobozowych.

Wrześniowa rocznica!

    W dniu 1 września 2006r., odbyły się uroczystości rocznicowe związane z napaścią hitlerowskich Niemiec na Polskę. Na terenie Muzeum spotkali się weterani, władze miasta, przedstawiciele szkół, żagańskich firm i urzędów. Uroczystości miały charakter patriotyczny i narodowy, ich głównym celem jest upamiętnienie wydarzeń związanych z obroną kraju w 1939 roku, pamięć o ludziach, którzy w tej obronie stracili życie, abyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym kraju.

   

Marsz pamięci!

      W dniach 20-21-22 sierpnia odbył się marsz żołnierzy brytyjskich z bazy lotniczej w Northolt, upamiętniający ewakuację jeńców wojennych z żagańskich obozów. Przeszli oni 100 kilometrową trasę, jaką ponad 61 lat temu pokonali lotnicy alianccy. Spali w tych samych miejscach, marsz zakończył się na stacji kolejowej w Sprembbergu, z którego jeńcy zostali wywiezieni w głąb Niemiec. Młodym piechurowym towarzyszyli trzej byli jeńcy generał Charles Clark, Andrew Wiseman i Ivor Harris. Szczególny sposób uczczenia tej rocznicy, sprawił jeszcze większe zainteresowanie tymi wydarzeniami, o których warto pamiętać.
Zdjęcia z marszu znajdują się w galerii.

Historia Żagańskiego Pieniądza

    W dniu 2 czerwca 2006 obyło się spotkanie z Prezesem Narodowego Banku Polskiego prof. Leszkiem Balcerowiczem. Przyjechał do Żagania, aby promować jedną z 32 monet, na których zostały umieszczone historyczne miasta Polski. Na jednej z nich znalazł się Żagań, z czego jesteśmy bardzo dumni. Spotkanie to zostało połączone z otwarciem wystawy w ŻPK prezentującej historię pieniądza żagańskiego, monet, bonów płatniczych od Henryka III (rok 1304) po pieniądze obozwe(rok 1945). Wystwę będzie można oglądać w wieży widokowej od 18 czerwca. Otwarcie wystawy o godz.16.00. Serdecznie zapraszamy do jej zwiedzania. Zbiory wykorzystne na wystawie pochodzą z prywatnych zbirów Wiesława Chłopka, Mariana Świątka i Muzeum.

Wystawa z cyklu życie kulturalne w obozach.

W czasie uroczystości upamiętniających zakończenie II wojny światowej w Europie, w której udział wzięli weterani, przedstawiciele władz miasta i samorządu oraz dyrektorzy i uczniowie żagańskiech szkół została otwarta wystawa akwareli zanjdujących się w posiadaniu Pana Rafała Janke, które zostały nieodpłatnie  przekazane w użytkowanie Muzeum.  Autorem prac jest były jeniec Stalagu VIII C R.Liaforgue.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości zapoznanie się z tymi pracami.

Nadanie Szkole Podstawowej w Iłowej imienia ,,Lotników Alianckich".

     W dniu 30 kwietnia 2006 roku odbyły się uroczystości związane z obchodami jubileuszu 60-lecia Szkoły Podstawowej w Iłowej oraz nadanie szkole imienia ,,Lotników Alianckich".

     

 

 

 

Program uroczystości przedstawiał się następująco:

9.30 - uroczystości na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag LUFT III w Żaganiu. Odsłonięcie tablic pamiątkowych, apel poległych, złożenie wieńców przy tunelu ,, Harry,,

11.00 - Msza Święta w Kościele pw. Chrystusa Króla w Iłowej

12.00 - przejście do szkoły w Iłowej

12.15 - uroczyste odsłonięcie tablicy z imieniem szkoły - nadanie imienia

13.30 - zwiedzanie szkoły przez gości

15.00 - prezentacje artystyczne dzieci - stadion w Iłowej

20.00 - inscenizacja Wielkiej Ucieczki - Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych w Żaganiu przy budynku Muzeum.

Udział w uroczystościach wzięli byli jeńcy Stalagu Luft III, którzy dokonali uroczystego odsłonięcia tablic pamiątkowych na terenie byłego obozu.

Wieczorna inscenizacja przyciągnęłą wielu widzów, mimo bardzo zimnego wieczoru. Po zakończeniu inscenizacji widzowie zostali nagrodzeni gorącą grochówką i kiełbaskami z ogniska.

Wystawa w Niesky

W dniu  22 marca 2006r., w miejscowości Niesky  w Starostwie Powiatu Dolnośląsko-Górnołużyckiego została otwarta wystawa ,,Powiat żagański jakiego nie znacie" prezentowana już wcześniej na terenie Żagańskiego Pałacu Kultury w roku 2005. Oprócz tego zaprezentowano również wystawę pocztówek Państwa Iriny i Mariana Świątków ,,Powiat żagański na starych kartach pocztowych". Udział w otwarciu wzięli przedstawiciele Starostwa Żagańskiego m.in.: Starosta Zenon Rzyski i Adam Matwijów. Starosta Powiatu Dolnośląski-Górnołużyckiego Bernd Lange. Urząd Miejski reprezentował Przewodniczący Rady Miasta Marian Łęcki. Udział wzięli także Burmistrzowie i Wójtowie miejscowości wchodzących w skład Powiatu.

Wspólne projekty polsko-niemieckie stwarzają okazję do nawiązywania dobrosąsiedzkich stosunków i współpracy na płaszczyźnie kulturalnej i gospodarczej.  Życzmy sobie ich jak najwięcej.

Bieg na orientacją z mapą

W dniu 22 lutego 2006 r., odbyły się zawody sportowe ,,Bieg na orientację z mapą”. Udział w zawodach wzięła młodzież z żagańskich szkół podstawowych i gimnazjów. Liczba startujących zawodników wynosiła 22 osoby. Wprowadzono kategorie wiekowe: szkoła podstawowa z podziałem chłopcy – dziewczęta i gimnazja z podziałem chłopcy- dziewczęta. W kategorii szkoła podstawowa – chłopcy wygrał Piotr Okuniewicz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Żaganiu z wynikiem 43 minuty i zaliczeniem wszystkich 9 punktów kontrolnych. W kategorii szkoły podstawowe – dziewczęta wygrała Żaneta Szkunko również ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Żaganiu z czasem 56 minut i zaliczeniem wszystkich punktów kontrolnych.

 W kategorii gimnazja – chłopcy wygrał Piotr Bajon z Gimnazjum Publicznego nr 1 w Żaganiu z czasem 50 minut i zaliczeniem wszystkich punktów kontrolnych, w kategorii gimnazja – dziewczęta wygrała Anna Smolarczyk z Gimnazjum Publicznego nr 2 w Żaganiu z czasem 1 godz i 39 minut i zaliczeniem wszystkich punktów kontrolnych. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratuluujemy wytrwałości.
Organizacją biegów zajęło się żagańskie Muzeum, nagrody ufundował Urząd Miasta w Żaganiu i Muzeum.

                Biegi zakończono wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku i gorącą grochówką.


serwis zarządzany przez e-CMS • projekt i wykonanie e-line © 2004